Muabanwin.io

Chính sách bảo mật

https://Muabanwin.io và là địa chỉ truy cập duy nhất chúng tôi có trách nhiệm, cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Mọi Người vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.

Mọi thông tin cá nhân của bạn (Họ tên, Email, Số điện thoại, Số tài khoản ngân hàng… ) khi sử dụng trên website này đều được lưu trữ trong một khoảng thời gian là 60 ngày, để sử dụng trong các mục đích sau:

  • Nâng cao trải nghiệm sử dụng của khách hàng
  • Hỗ trợ giải quyết các phát sinh sảy ra
  • Bằng chứng sử dụng và giải quết tranh chấp (nếu có).

Chúng tôi cam kết: Không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong bất kỳ lý do nào khác nêu trên và không chi sẽ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ 3 (trừ khi có yêu cầu bằng văn bản hợp lệ của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam) hơn nữa chúng tôi sẽ có trách nhiệm đảm lưu trữ thông tin một cách an toàn nhất.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.